Strona g堯wna   Numer bie膨cy   Kontakt   

O czasopi鄉ie

Redakcja

Rada naukowa

Numer bie膨cy

Etyka wydawnicza

Informacje dla autor闚

Zasady recenzowania

Recenzenci

Archiwum

Kontakt

STUDIA KOSZALI垶KO-KOΜBRZESKIE


„Studia Koszali雟ko-Ko這brzeskie” (ISSN 1230-0780, e-ISSN 2719-4337, DOI: 10.18276/skk) s czasopismem Wydzia逝 Teologicznego Uniwersytetu Szczeci雟kiego w Szczecinie. Periodyk ten, redagowany przez Wy窺ze Seminarium Duchowne w Koszalinie, wydawany jest od 1992 roku. Ukazuje si on jako rocznik. Publikowane w nim artyku造 dotycz przede wszystkim zagadnie z teologii, ale r闚nie z innych dziedzin humanistycznych, takich jak historia, filozofia, psychologia, nauki spo貫czne. Redaktorami „Studi闚 Koszali雟ko-Ko這brzeskich” byli ks. Zdzis豉w Kroplewski (1992–1999), ks. Zygmunt Czaja (2000–2003), ks. Edward Sienkiewicz (2003–2014) i ks. Janusz Bujak (od 2014).
     Rocznik znajduje si w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy窺zego (Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materia堯w z konferencji mi璠zynarodowych wraz z przypisan liczb punkt闚 z 2021 r., poz. 31097) – 40 punkt闚.
     Czasopismo „Studia Koszali雟ko-Ko這brzeskie” jest dost瘼ne zar闚no w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy czym wersja papierowa jest wersj pierwotn. Czasopismo jest indeksowane w mi璠zynarodowych bazach danych:
    • The Central European Journal of Social Science and Humanities CEJSH
      (www.cejsh.icm.edu.pl),
    • The Central and Eastern European Online Library CEEOL (www.ceeol.com),
    • ICI Journals Master List (www.indexcopernicus.com),
    • BazHum (www.bazhum.muzhp.pl),
    • ERIHPlus (www.dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus),
    • EBSCO (www.ebsco.com),
    • DOAJ (doaj.org),
    • Polska Bibliografia Naukowa (www.pbn.nauka.gov.pl),
    • Baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych „Most Wiedzy”
      (mostwiedzy.pl).
     Misj czasopisma jest promowanie my郵i teologicznej w diecezji oraz jej dorobku lokalnego 鈔odowiska naukowego na arenie og鏊nopolskiej.
     Jest to czasopismo otwartego dost瘼u, co oznacza, 瞠 ca豉 tre嗆 jest dost瘼na bezp豉tnie dla u篡tkownika lub jego instytucji. U篡tkownicy mog czyta, pobiera, kopiowa, rozpowszechnia, drukowa, przeszukiwa lub umieszcza linki do pe軟ych tekst闚 artyku堯w lub u篡wa ich w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez wcze郾iejszego uzyskania zgody wydawcy lub autora. Jest to zgodne z definicj otwartego dost瘼u BOAI.
     Czasopismo „Studia Koszali雟ko-Ko這brzeskie” jest archiwizowane przez Polsk Bibliotek Narodow, a jego polityka wydawnicza jest zdeponowana w Sherpa/Romeo.


Redaktor naczelny
ks. prof. dr hab. Janusz Bujak

                                         

                             Copyright © Studia Koszali雟ko-Ko這brzeskie 2014-2021 Webmaster & Design by Skrzat®