Strona g堯wna   Numer bie膨cy   Kontakt   

O czasopi鄉ie

Redakcja

Rada naukowa

Numer bie膨cy

Informacje dla autor闚

Zasady recenzowania

Recenzenci

Archiwum

Kontakt

STUDIA KOSZALI垶KO-KOΜBRZESKIE


„Studia Koszali雟ko-Ko這brzeskie” ISSN 1230-0780 s czasopismem Wydzia逝 Teologicznego Uniwersytetu Szczeci雟kiego w Szczecinie. Periodyk ten, redagowany przez Wy窺ze Seminarium Duchowne w Koszalinie, wydawany jest od 1992 roku. Ukazuje si on jako rocznik. Publikowane w nim artyku造 dotycz przede wszystkim zagadnie z teologii, ale r闚nie z innych dziedzin humanistycznych, takich jak historia, filozofia, psychologia, nauki spo貫czne. Redaktorami „Studi闚 Koszali雟ko-Ko這brzeskich” byli ks. Zdzis豉w Kroplewski (1992–1999), ks. Zygmunt Czaja (2000–2003), ks. Edward Sienkiewicz (2003–2014) i ks. Janusz Bujak (od 2014).
     Rocznik znajduje si w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy窺zego (Wykaz czasopism naukowych punktowanych, cz窷 B, poz. 1756, z 2016 r.) – 9 punkt闚.
     Czasopismo „Studia Koszali雟ko-Ko這brzeskie” jest dost瘼ne zar闚no w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy czym wersja papierowa jest wersj pierwotn. Czasopismo jest indeksowane w mi璠zynarodowych bazach danych: The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH, www.cejsh.icm.edu.pl), The Central and Eastern European Online Library CEEOL (www.ceeol.com), ICI Journals Master List (www.indexcopernicus.com), BazHum (www.bazhum.muzhp.pl) oraz Polska Bibliografia Naukowa (www.pbn.nauka.gov.pl).
     Misj czasopisma jest promowanie my郵i teologicznej w diecezji oraz jej dorobku lokalnego 鈔odowiska naukowego na arenie og鏊nopolskiej.


Redaktor naczelny
ks. Janusz Bujak

Copyright © Studia Koszali雟ko-Ko這brzeskie 2014-2017 Webmaster & Design by Skrzat®