Strona g堯wna   Numer bie膨cy   Kontakt   

O czasopi鄉ie

Redakcja

Rada naukowa

Numer bie膨cy

Etyka wydawnicza

Informacje dla autor闚

Zasady recenzowania

Recenzenci

Archiwum

Kontakt

STUDIA KOSZALI垶KO-KOΜBRZESKIE


„Studia Koszali雟ko-Ko這brzeskie” ISSN 1230-0780 s czasopismem Wydzia逝 Teologicznego Uniwersytetu Szczeci雟kiego w Szczecinie. Periodyk ten, redagowany przez Wy窺ze Seminarium Duchowne w Koszalinie, wydawany jest od 1992 roku. Ukazuje si on jako rocznik. Publikowane w nim artyku造 dotycz przede wszystkim zagadnie z teologii, ale r闚nie z innych dziedzin humanistycznych, takich jak historia, filozofia, psychologia, nauki spo貫czne. Redaktorami „Studi闚 Koszali雟ko-Ko這brzeskich” byli ks. Zdzis豉w Kroplewski (1992–1999), ks. Zygmunt Czaja (2000–2003), ks. Edward Sienkiewicz (2003–2014) i ks. Janusz Bujak (od 2014).
     Rocznik znajduje si w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy窺zego (Wykaz czasopism naukowych punktowanych, cz窷 B, poz. 1756, z 2016 r.) – 9 punkt闚.
     Czasopismo „Studia Koszali雟ko-Ko這brzeskie” jest dost瘼ne zar闚no w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy czym wersja papierowa jest wersj pierwotn. Czasopismo jest indeksowane w mi璠zynarodowych bazach danych: The Central European Journal of Social Science and Humanities CEJSH (www.cejsh.icm.edu.pl), The Central and Eastern European Online Library CEEOL (www.ceeol.com), ICI Journals Master List (www.indexcopernicus.com), BazHum (www.bazhum.muzhp.pl), ERIHPlus (www.dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus) oraz Polska Bibliografia Naukowa (www.pbn.nauka.gov.pl).
     Misj czasopisma jest promowanie my郵i teologicznej w diecezji oraz jej dorobku lokalnego 鈔odowiska naukowego na arenie og鏊nopolskiej.


Redaktor naczelny
ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US

                                         

                 Copyright © Studia Koszali雟ko-Ko這brzeskie 2014-2018 Webmaster & Design by Skrzat®