Strona g堯wna   Numer bie膨cy   Kontakt   

O czasopi鄉ie

Redakcja

Rada naukowa

Numer bie膨cy

Etyka wydawnicza

Informacje dla autor闚

Zasady recenzowania

Recenzenci

Archiwum

Dotacje

Kontakt

ZASADY RECENZOWANIA


Nades豉ne artyku造 nie mog by wcze郾iej publikowane w 瘸dnej w formie ani z這穎ne do publikacji w jakiejkolwiek innej redakcji. Przes豉ne teksty ocenia redakcja i kwalifikuje do druku. Wst瘼na akceptacja artyku逝 nast瘼uje po oko這 2 tygodniach, proces recenzji do 4 miesi璚y, a 陰cznie do 6 miesi璚y publikacja. Ka盥y artyku jest poddany ocenie przez dw鏂h recenzent闚. Autorzy i recenzenci nie znaj swoich to窺amo軼i. Kryteria oceny znajduj si na stornie internetowej, podobnie jak lista recenzent闚 wspomagaj帷ych. Autor zostaje powiadomiony w dalszej kolejno軼i o przyj璚iu lub odrzuceniu tekstu, jak te o wskaz闚kach, co do dokonania koniecznych poprawek. Po zako鎍zeniu prac redakcyjnych autor otrzymuje tekst do zatwierdzenia. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia artyku逝 na stronie internetowej „Studi闚 Koszali雟ko-Ko這brzeskich”. Redakcja wprowadza ograniczenia czasowe dla publikacji recenzowanych ksi捫ek. Ksi捫ki polskoj瞛yczne nie mog by starsze ni 2 lata od roku wydania „Studi闚 Koszali雟ko-Ko這brzeskich”. Ksi捫ki za obcoj瞛yczne nie starsze ni 4 lata.


Kryteria recenzowania artyku堯w naukowych

Recenzenci stosuj nast瘼uj帷e kryteria przy ocenie artyku逝:
1. Zgodno嗆 tytu逝 z tre軼i.
2. Zgodno嗆 streszczenia i s堯w kluczowych artyku逝 z jego tre軼i.
3. Merytoryczna warto嗆 pracy.
4. W豉軼iwe uj璚ie struktury pracy.
5. Poprawno嗆 stosowanej terminologii naukowej.
6. W豉軼iwe sformu這wanie wniosk闚 ko鎍owych.
7. Poprawno嗆 cytowania literatury.
8. Zdatno嗆 artyku逝 do druku.

Wz鏎 recenzji znajduje si w za陰czeniu (skk_formularz_recenzji.doc).


Procedura recenzowania
1. Procedurze recenzowania podlegaj wszystkie artyku造 nades豉ne przez autor闚.
2. Recenzja jest dwustopniowa.
3. Rada naukowa wraz z redaktorami naukowymi weryfikuj artyku造 na pierwszym
    etapie procedury recenzowania.
4. Zakwalifikowane teksty – wst瘼nie opracowane – kierowane s nast瘼nie
    do recenzent闚, specjalist闚 w danej dziedzinie.
5. Recenzenci nie s cz這nkami redakcji „Studi闚 Koszali雟ko-Ko這brzeskich”.


Recenzenci nie znaj nazwiska i afiliacji autora artyku逝, autor artyku逝 nie zna nazwisk recenzent闚 („double-blind review process”). Recenzenci w czasie nie d逝窺zym ni 3 miesi帷e przekazuj redaktorowi naczelnemu rozwini皻e merytorycznie opinie, opinie te redaktor naczelny przesy豉 autorowi. Recenzje maj form pisemn i ko鎍z si jednoznaczn konkluzj, co do warunk闚 opublikowania artyku逝, b康 jednoznaczn i odpowiednio uzasadnion konkluzj dotycz帷 jego odrzucenia. Je郵i recenzenci dopuszcz tekst do druku warunkowo, to znaczy je郵i zalec autorowi odpowiednie zmiany (poprawki), autor musi si odnie嗆 do ich propozycji w czasie nie d逝窺zym ni 2 miesi帷e.

Committee of Publication Ethics (COPE) skk_cope_eng.pdfCopyright © Studia Koszali雟ko-Ko這brzeskie 2014-2023 Webmaster & Design by Skrzat®